Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат


Сторінки:

1. Вступ.......................................3.

2. Стисла черта хлора та аміака.....4-5.

3. Безпека функціонування хімічно небезпечних об'єктів: від чого залежить і як забеспечується..........................10-17.

4. Правила поведінки і дії населення в очагах хімічної поразки...........................18.

5. Перечень використаної літератури.............19.

Надзвичайні ситуації як правило торкаються величавых мас населення на величавых територіях де велика імовірність появи величавого числа поражених Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат, які потребують екстреної допомоги. В цій ситуації відвертанню жертв може сприяти тільки комплекс заходів по медичному захисту населення, що включає внутри себя лікувально-эвакуаційні, санітарно-гігієнічні і протиепідемічні входи. При цьому ці входи повинні виконуватися в очень стислі терміни і спеціальними, професійно підготованими формуваннями, якими і є формування медичної Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат служби громадянської оборони і Мніністерства з питаннь надзвичайних ситуацій Украіни. Але окрім цього велику роль в наданні допомоги постраждалим грає саме населення поражених територій (само - і взаємодопомога), тому зростає необхідність в навчанні населення правилам поведінки в надзвичайних ситуаціях.

Основними хімічними речовинами, які використовуються та зберігаються на терріторії м.Миколаєва Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат є хлор та аміак. В чималих обсягах вони зберіються на 16 підприємствах нашого мі100 і тому завжди є реальна загроза викиду (виливу) цих речовин і пораження людей.

Неувязка промислової безпеки значно загострилась з появою крупномасштабных хімічних виробництв в першій половині нашого сторіччя. Базу хімічної промисловості склали виробництва безперервного циклу, продуктивність яких не має Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат, по суті, природних обмежень. Постійне зростання продуктивності зумовлене значними економічними перевагами величавых настанов. Як слідство, зростає зміст небезпечних речовин в технологічних апаратах, що супроводжується виникненням небезпек катастрофічних пожеж, вибухів, токсич их викидів і інших руйнівних явищ.

Хлор :

Ст у п і нь токсичності 2.

Основні властивості : зеленувато – жовтий Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат газ з характерним запахом, важче повітря, не достаточно розчиняється у воді, при виході в атмосферу димить. Накопичується в низьких ділянках поверхні, підвалах, тонелях і т. п.

Вибухо – і пожежонебезпечність : негорюч. Ємкості можуть вибухати при нагріванні.

Небезпечність для людини : можливий летальний випадок при вдиханні. Пари впливають на слизову оболонку та шкіру Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат, викликаючи опіки слизової дихальних шляхів, шкіри та глаз.

При враженні проявляються різкий загрудний біль, сухий кашель, віддишка, різь в глазах.

Засоби захисту : ізолюючий протигаз, фільтруючий протигаз марки В, захистний одяг.

Дегазація : Місце розливу залити водою, вапняковим молоком, розчином соди або каустіка.

Для запобігання глибини ро з повсюдження використовують Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат постановку водяних завіс за допомогою пожежних машин, мотопомп і т. п.

Міри першої допомоги :

а) Долікарська : винести на свіже повітря, дати кисень зволожений. При відсутності дихання зробити штучне дихання за способом “рот в рот”. Слизову та шкіру промити 2 % розчином соди не менш ніж 15 хвилин.

б) Лікарська : в очі преднізолонову Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат мазь; при кашелі – вовнутрь кодеїн 0,015 або дикопін 0,02; при віддишці : п/ш 0,1% - ий розчин атропіна 1 мл., 1 % - ий розчин дімедрола 1 мл., знеболюючі засоби. Сечегонні засоби в/в 2 % - ий розчин пролазікса 2 – 4 мл.

Госпіталізація!

Аміак : Ст у п і нь токсичності 4.

Основні властивості : безцвітний газ з різким запахом. Легше повітря, розчинний у Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат воді. При виході у атмосферу димить.

Вибухо – і пожежонебезпечність : Горючий газ. Горить при існуванні відкритого джерела вогню. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. Пари утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші.

Небезпечність для людини : Небезпечний при вдиханні, при високих концентраціях можливий летальний випадок . Викликає сильний кашель та задуха. Пари діють дуже подразливо на слизові Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат оболонки та шкіряний покрів, дотик викликає обмороження шкіри.

При враженні проявляються серцебиття, порушення частоти пульса, “приливи”, насморк, кашель, затруднення дихання, почервоніння та зуд шкіри, різь в глазах.

Засоби захисту : ізолюючий протигаз, фільтруючий протигаз марки КД, респіратор РПГ – 67 – КД, захистний одяг(гумові чоботи, перчатки).

Дегазація : Знешкодити джерело відкритого вогня. Для Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат запобігання глибини ро з повсюдження використовують постановку водяних завіс за допомогою пожежних машин, мотопомп і т. п. Пошкоджені балони опрокинути в ємність з водою.

Міри першої допомоги :

а) Долікарська : винести на свіже повітря. Забеспечити тепло та спокій. Дати зволожений кисень. Шкіру, слизові та очі промити водою або 2 % -им розчином Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат борной кислоти не менш ніж 15 хвилин.

б) Лікарська : при затрудненому диханні – п/ш 0,1 % ий розчин сіркокислого атропіна 1 мл., 1 % ий розчин дімедрола 1 мл. На шкіру примочки 2 % розчину уксусної кислоти.

Госпіталізація!

Безпека функціонування хімічно небезпечних об'єктів (ХНО) залежить від багатьох чинників : фізико-хімічних властивостей сировини, полупродуктів та продуктів, від нраву Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат технологічного процесу, від конструкції і надійності обладнання, разумов зберігання і транспортування хімічних речовин, стану контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматизації, ефективності засобів протиаварійного захисту і т.д. Крім того, безпека виробництва, використання, зберігання і перевезень СДОР в значному ступені залежить від рівня організації профілактичної роботи, своєчасності і Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат якості планово-запобіжних ремонтних робіт, підготовленості і практичних навичок персоналу, системи нагляду за станом технічних засобів протиаварійного захисту.

Наявність такої кількості чинників, від яких залежить безпека функціонування ХНО, робить цю делему вкрай складною. Як показує аналіз обстоятельств величавых аварій, що супроводжуються викидом СДОР , на сьогодні не можна виключити можливість виникнення Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат аварій, що при з водять до поразки виробничого персоналу.

Аналіз структури підприємств, що виробляють або що споживають СДОР , показує, що в їхніх технологічних лініях обе ртається, як правило, незначна кількість токсичних хімічних продуктів. Значно більша по обсягу кількість СДОР міститься на складах підприємств. Це призводить до того, що при Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат аваріях в цехах підприємства в більшості випадків має місце локальне зараження повітря, обладнання цехів, території підприємств. При цьому пораження в таких випадках може отримати в основному виробничий персонал.

Необхідно відзначити, що на промислових об'єктах звичайно зосереджена значна кількість різноманітних легкоспалахуючих речовин, в тому числі СДОР. Крім того, багато СДОР вибухонебезпечні Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат, а деякі хоча і негорючі , але представляють значну небезпеку в пожежному відношенні. Цю обставину слід враховувати при виникненні пожеж на підприємствах. Більш того, сама пожежа на підприємствах може сприяти виділенню різноманітних отруйних речовин.

Тому при організації робіт по ліквідації хімічно небезпечної аварії на підприємстві і її Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат наслідків необхідно оцінювати не тільки фізико -хімічні і токсичні властивості СДОР,але і їх вибухо - і пожеженебеспечність, можливість утворення в ході пожежі нових СДОР і на цій основі приймати необхідні міри по захисту персоналу, що бере участь в ботах.

Для будь-якої аварійної ситуації характерні стадії виникнення, розвитку і спаду небезпеки Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат. На ХНО в розпал аварії можуть діяти, як правило, декілька чинників, що вра жають - пожежа, вибухи, хімічне зараження місцевості і повітря та інші. Дія СДОР через органи дихання частіше, ніж через інші шляхи впливу, призводить до поразки людей.

З цих особливостей хімічно небезпечних аварій слідує: захисні входи Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат і, насамперед, прогнозування, виявлення і періодичний контроль за змінами хімічної обстановки, оповіщення персоналу підприємства повинні проводитися з надзвичайно високою оперативністю. Локалізація джерела надходження СДОР в навколишн є серед овище має вирішальну роль в попередженні масової поразки людей. Швидке здійснення цієї задачі може направити аварійну ситуацію в контрольоване русло, зменшити викид СДОР і Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат істотно знизити збитки.

Особливістю хімічно небезпечних аварій є висока швидкість формування і дії чинників,які поражають, що викликає необхідність прийняття оперативних мір захисту.

В зв'язку з цим захист від СДОР організується по можливості заздалегідь, а при виникненні аварій проводиться в мінімально можливі терміни.

Захист від Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат СДОР являє собою комплекс заходів, здійснюваних з мет ою виключення або наибольшего послаблення поразки персоналу і збереження його працездатності .

Комплекс заходів по захисту від СДОР включає:

Інженерно-технічні входи по зберіганню і використанню СДОР ;

Підготовку сил і засобів для ліквідації хімічно небезпечних аварій;

Вивче ння порядку та правил поведінки в Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат умовах виникнення аварій;

Забезпечення засобами індивідуального і колективного захисту;

Забезпечення безпеки людей і використання ними засобів індивідуального і колективного захисту;

Повсякденний хімічний контроль;

Прогнозування зон можливого хімічного зараження;

Попередження (оповіщення) про безпосередню загрозу поразки СДОР ;

Тимчасову евакуацію з районів, що знаходяться під загрозою;

Хімічну розвідку району аварії;

Пошук і надання медичної Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат допомоги постраждалим;

Локалізацію і ліквідацію наслідків аварії.

Обсяг і порядок здійснення заходів по захисту залежать від непосредственної обстановки, що може скластися в итогі хімічно небезпечної аварії, наявність часу, сил і засобів для здійснення заходів по захисту і інших чинників.

Передусім захист від СДОР організується і здійснюється безпосередньо на ХНО Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат , де основну увагу приділяється заходам по попередженню можливих аварій. Вони носять як організаційний, так і інженерно-технічний нрав і ориентировані на виявлення і усунення обстоятельств аварій, максимальне зниження можливих ушкодженнь і втрат, а також на створення разумов для вчасного проведення локалізації і ліквідації можливих наслідків аварії.

Всі ці входи Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат відбиваються в плані захисту об'єкту від СДОР , що розробляється заздалегіть з участю всіх головних фахівців об'єкту. План розробляється, як правило, в текстовій формі з додатком необхідних схем, що вказують розміщення об'єкту, сил та засобів ліквідації наслідків аварії, їх організацію і т . д . Він складається з декількох Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат розділів і визначає підготовку об'єкту до захисту від СДОР і порядок ліквідації наслідків аварії.

В розділі організаційних заходів плану захисту від СДОР відбиваються :

Черта об'єкту, його підрозділів (цехів), наявних на об'єкті СДОР ;

Оцінка можливої обстановки на об'єкті у випадку виникнення аварії;

Організація виявлення Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат і контролю хімічної обстановки на об'єкті в повсякденних умовах і при аварії, порядок підтримання сил і засобів хімічної розвідки і хімічного контролю;

Організація оповіщення персоналу об'єкту;

Організація укриття персоналу об'єкту в захисних спорудах, наявних на об'єкті, порядок підтримання їх в постійній готовності до укриття людей;

Організація евакуації Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат персоналу об'єкту при необхідності;

Порядок оснащення і застосування невоєнизованих формуваннь Громадянської оборони на об'єкті для ліквідації наслідків аварії;

Організація оцеплення очага поразки, порядок надання медичної допомоги,сили і засоби , що прилягають для цієї мети;

Організація управління силами і засобами об'єкту при ліквідації аварії і її наслідків Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат, порядок використання сил і засобів, що прибувають для надання допомоги в ліквідації наслідків аварії;

Порядок подання повідомлень про виникнення хімічно небезпечної аварії і хід ліквідації її наслідків;

Організація забезпечення персоналу об'єкту і невоєнизованих формуваннь Громадянської оборони засобами індивідуального захисту і ліквідації наслідків аварії, порядок і терміни Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат їхнього накопичування і зберігання;

Організація транспортного, енергетичного і матеріально-технічного забезпечення робіт по ліквідації наслідків аварії.

В розділі інженерно-технічних заходів плану захисту від СДОР відбиваються :

Розміщення (обладнання) приладів, що відвертають вилив СДОР у випадку аварії ( клапани - від секател і , клапани надлишкового тиску, терморегулятори , перепускні прилади що скидають і т . д Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат .);

Плановане підсилення конструкцій ємностей і комунікацій зі СДОР або влаштування над ними огорож для захисту від пошкодження уламками будівельних конструкцій при аварії (особливо на пожежо - і вибухонебезпечних підприємствах);

Розміщення (будівництво) під сховищами зі СДОР аварійних резервуарів, чаш, ловушек (аварійних амбарів ) і напр ям лених стоків;

Розподілення припасів СДОР Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат, будівництво для их загл и бленних або напів заглибленних сховищ;

Обладнання приміщень і промислових майданчиків стаціонарними системами виявлення аварій, засобами мете оспостереженя і аварійними сигнализаціями.

Планом передбача ю ться також входи по усуненню аварій на кожній дільниці, де є С Дорвей , з вказівкою відповідалеких виконавців з керівного складу об'єкту Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат, що притягають сил и і засоби, їхніх задач і від водимого на виконання робіт часу.

По мірі необхідності план захисту об'єкту від СДОР корегується.

Слідує відзначити, що ефективність перерахованих заходів захисту від СДОР залежить від ступеня підготовки до захисту сил і засобів ліквідації наслідків аварії.

На ХНО завчасно Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат створюються локальні системи оповіщення персоналу об'єктів.

Системи оповіщення включають внутри себя апаратуру оповіщення і обслуговуючий персонал. Оповіщення про факт хімічно небезпечної аварії (подача сигналу “Хімічна тривога”) здійснюється операторами, диспетчерами і черговими ХНО. Системи оповіщення повинні мати можливість в залежності від обстановки передавати сигнали виборчо:

Для окремих підрозділів Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат (цехів) ХНО;

Для всього ХНО.

Заздалегідь розроблені схеми оповіщення повинні визначати порядок оповіщення персоналу об'єктів як в роб очий , так і в неробочий час.

Для оповіщення персоналу працюючої зміни об'єкту, на якому відбулася аварія, використовуються електросирени, рад і отрансляц ій на мережа і внутрішній телефонний зв'язок.

Організація Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат ліквідації хімічно небезпечних аварій залежить від їхніх масштабів і наслідків.

Хімічно небезпечні аварії, виходячи з довжини кордонів розповсюдження СДОР і їхніх наслідків, пропонується поділяти на наступні типи: локальна, місцева і загальна.

Локальна аварія - аварія, хімічні наслідки якої обмежуються одним спорудженням (агрегатом, настановою) підприємства, призводять до зараження в цьому Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат спорудженні повітря і обладнання і створюють загрозу поразки працюючого в ньому виробничого персоналу.

Місцева аварія - аварія, хімічні наслідки якої обмежуються виробничим майданчиком підприємства або його

санітарно-захисною зоною і створюють загрозу поразки виробничого персоналу всього підприємства.

Загальна аварія - аварія, хімічні наслідки якої розповсюджуються за межі виробничого майданчика Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат підприємства і його санітарно-захисної зони з пере вищенням пороговых токсодоз.

Ліквідація наслідків локальної аварії здійснюється силами і засобами підприємства, на якому відбулася аварія. Для цього на підприємствах крупнотоннажного виробництва і споживання СДОР є спеціальні штатні газо рятівні загони і нево є низован і формування (зводн і загони, команди, групи).

Газо Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат рятувальний загін, як правило, складається з трьох взводів: оперативного, який несе постійне чот и р ьо х з м і не чергування і призначен ий для ліквідації аварій і врятування людей; забезпечення безпеки, що займається перевіркою дотримання вимог безпеки на роб о чих місцях, в цехах і наданням допомоги в Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат виконанні цих задач на підприємстві; технічного, задачею якого є забезпечення цехів підприємства засобами захисту і їхня перевірка.

В кожному цеху підприємства, по в'язаному з виробництвом або споживанням СДОР, є позаштатні аварійні команди (групи).

Керівництво ліквідації наслідків локальної аварії на підприємстві здійснює штаб проведення аварійних робіт Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат на чолі з головним інженером підприємства.

Комплекс заходів по ліквідації наслідків хімічно небезпечних аварій включає:

Прогнозування можливих наслідків хімічно небезпечних аварій;

Виявлення і оцінку наслідків хімічно небезпечних аварій;

Здійснення рятувальних і інших негайних робіт;

Ліквідацію хімічного зараження;

Проведення спеціальної обробки техніки і санітарної обробки людей;

Надання медичної допомоги постраждалим.

Прогнозування можливих наслідків Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат хімічно небезпечних аварій здійснюється розрахунково-аналітичними станціями.

Отримані дані використовуються для прийняття негайних мір захисту, організації виявлення наслідків аварії, проведення рятувальних і інших негайних робіт.

Виявлення наслідків аварії здійснюється проведенням хімічної і інженерної розвідки. Склад сил і засобів, що притягають для виконання задач розвідки, залежить від її Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат нраву і масштабів. Дані розвідки збираються в штабі керівництва ліквідації аварії (надзвичайної комісії). На їхній основі виробляється оцінка наслідків аварії, розробляється план ї ї ліквідації.

Рятувальні і інші негайні роботи проводяться з метою врятування людей і надання допомоги постраждалим, локалізації і усунення пошкоджень, створення разумов для наступного проведення робіт по Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат ліквідації наслідків аварії.

Ліквідація хімічного зараження проводиться шляхом дегазації (нейтралізац ії ) обладнання, будинків, споруд і місцевості в районі аварії, заражених СДОР і здійснюється з метою зниження ступеня їхнього зараження та виключення пораження людей.

Спеціальна обробка техніки і санітарна обробка людей проводиться на виході з зон зараження і Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат здійснюється з метою відвертання поразки людей СДОР.

Ефективність цих заходів залежить від своєчасності і якості їхнього проведення.

Медична допомога пораженим виявляється з метою зменшення загрози їхньому здоров ’ ю, п ослаблен н я впливу на их СДОР.

Здійснення комплексу заходів по ліквідації наслідків хімічно небезпечних аварій вимагає чіткої організації і впевненого керівництва їхнім Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат проведенням.

При хімічно небезпечн ій аварії керівник робіт по ліквідації її наслідків зобов'язаний:

Оцінити хімічну обстановку, визначити кордони зони зараження, прийняти міри по її познач енню і оцеплен н ю;

Виявити людей, підвер жених впливу СДОР, і організувати надання їм медичної допомоги;

Розробити план ліквідації Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат наслідків аварії, в якому в залежності від масштабів і нраву хімічного зараження викласти: стислу характеристику наслідків аварії і висновки з оцінки хімічної обстановки; черговість робіт і

терміни їхнього виконання; засоби дегазації

(нейтрал і зац ії ) СДОР; організацію контролю за повнотою дегазації (нейтрал і зац ії ) місцевості, техніки, будинків, споруд і транспорту; організацію Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат медичного забезпечення; вимоги безпеки; організацію управління і порядок подання рапортів про хід робіт.

Як правило роботи починаються з рекогносцировки району аварії, в ході якої визначаються:

Масштаб аварії і загальний порядок її ліквідації;

Можливі масштаби розповсюдження рідкої і паров ої фаз СДОР;

Протипожежний стан району майбутніх робіт;

Обсяг робіт Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат по евакуації;

Потрібн у кількість сил і засобів для проведення робіт;

Місця зосереджння сил і засобів ліквідації наслідків аварії;

Задачі по ро зчищенню шляхів підходу і під'їзду до місця аварії;

Метеорологічні умови і місця організації бази, пунктів управління, видачі засобів захисту, харчів і т. д .

По результата м рекогносцировки Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат ставляться задачі силам, які залуча ються до роб і т. При цьому передбачається виконання наступних задач, перелік яких в залежності від непосредственної обстановки може уточнюватися:

Виявлення і контроль зони розповсюдження пар і в СДОР;

Оповіщення і евакуація з зони зараження;

Надання медичної допомоги пораженим;

Організація оцеплен Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат н я зони аварії і розповсюдження небезпечних концентрац і й СДОР;

Ліквідація пожеж, забезпечення в ибух о - і пожежобез пеки проводим и х робіт;

Розчи щення і звільнення підходів і під'їздів до місця аварії;

Усунення або обмеження теч і СДОР з пошкоджених ємностей і їх розт і кання на місцевості Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат;

Перекачка або збір СДОР в резервні ємності;

Організація дегазації (нейтралізац ії ) СДОР в очаг ах аварії;

Організація дегазації (нейтралізац ії ) техніки, що брала участь в ботах;

Санітарна обробка осіб, приймаючих участь в ботах.

Для керівництва силами і засобами, які приймають участь в ліквідації наслідків хімічно небезпечної аварії, створюється Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат система зв'язку.

Слідує відзначити, що роботи по ліквідації наслідків хімічно небезпечних аварій повинні проводитися при будь-яких метеорологічних умовах, в будь-який час доби, а при необхідності цілодобово. В цьому випадку роботи організуються по з мінно.

Правила поведінки і дії населення в очагах хімічної поразки.

Територія, що Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат підвержена впливу отруйних речовин, в итогі якої виникли або можуть виникнути поразки людей, тварин або рослин, є очагом хімічної поразки.

На зараженній отруйними речовинами території треба рухатися швидко, але не бігти і не піднімати пил. Не можна прислонятися до будинків і торкатись навколишніх предметів (вони можуть бути заражені).

На зараженій Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат території забороняється знімати протигази і інші засоби захисту. В тих випадках, если невідомо, заражена місцевість або ні, краще діяти так, мов вона заражена.

Особлива обережність виновата виявлятися при русі по зараженій території через парки, сади, городи і поля. На листі і гілках рослин можуть знаходитися осівші краплі отруйних речовин, при Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат дотику до их можна заразити одяг і взуття, що може призвести до пораження.

По можливості слід уникати руху байраками і ложбинами, через луги і болота, в цих місцях можливе тривале застоювання парів отруйних речовин. В містах пари отруйних речовин можуть застоюваться в замкнених кварталах, парках, а також в Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат під'їздах і на чердаках будинків. Заражена хмара в місті розповсюджується на найбільші відстані по вулицям, тоннелям, трубопроводам.

Після виходу з очага хімічної поразки як умога швидше проводиться повна санітарна обробка. Якщо це неможливо зробити швидко, проводиться часткові дегазація і санітарна обробка.

Використана література :

1. Штатская оборона /под общ. ред. А.Т Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат. Алтунина.- М:Воениздат,1980.

2. Штатская оборона /под ред. В.И. Завьялова.- М: Медицина, 1989.

3. В.Г. Атаманюк, Л.Г. Ширшев, Н.И. Акимов Штатская оборона. М: Высшая школа,1986.

4. Неотложная помощь при острых отравлениях. /под ред. академика АМН СССР С.Н. Голикова. М: Издательство «Медицина».1978.

5. Управление по мед службе штатской Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах - реферат обороны /под ред. А.И.Бурназяна. - М: Медицина, 1983.


avar-z-hmchno-nebespechnimi-rechovinami-bezpeka-na-hmchnih-pdprimstvah-referat.html
avarii-na-chaes-i-yaponskoj-fukusime-1-eshe-raz-dokazivayut-chto-v-atomnoj-energetike-na-pervom-meste-dolzhna-bit-bezopasnost-mchs-informacionnoe-agentstvo-itar-tass-21042011.html
avarii-na-morskom-i-rechnom-transporte.html